Disable WordPress Plugin menggunakan PhpMyAdmin

  Pada kebiasaanya user wordpress disable plugin menggunakan interface admin area yang disediakan oleh WordPress. Walaubagaiamanapun cara ini sangat berguna kepada user(admin) apabila menghadapi masalah untuk login ke dalam admin area WordPress. Masalah ini biasanya terjadi akibat kegagalan plugin berfungsi terutama apabila process updating plugin diganggu samada secara sengaja atau tidak. Apabila admin hilang access …