2 User Profile Dalam 1 Firefox

Artikel kali ini berkenaan dengan cara untuk buat profile dalam Mozilla Firefox. Mozilla Firefox merupakan salah satu browser yang tidak asing lagi. Saya juga percaya masih ramai lagi pengguna Mozilla Firefox di Malaysia. Namun kebanyakan daripada kita tidak sedar tentang satu fungsi yang terdapat dalam Mozilla Firefox iaitu Firefox membolehkan kita membuat banyak user profile …

Acid Test – Menguji Tahap Rendering Web Browser Terbaik

Acid Test yang saya maksudkan sama sekali tidak berkenaan dengan mana-mana bahan kimia. Pengujian web browser bagi mengetahui kemampuan sesuatu browser untuk render atau terjemah HTML dinamakan Acid Test. Sebenarnya sehingga kini, terdapat 3 test atau ujian rendering HTML web browser iaitu Acid1 Test, Acid2 Test dan Acid3 Test. Acid Test ini bukanlah perkara baru. …