Angry Birds 1.5.1 PC

Angry Birds 1.5.1 untuk PC adalah update kepada Angry Birds 1.0.0 atau dikenali sebagai Angry Birds 2011. Perbezaan Angry Birds 1.0.0 dengan Angry Birds 1.5.1 yang paling nyata adalah pertambahan chapter. Angry Birds 1.0.0 terhenti di chapter 4 “The Big Setup” level 11 tetapi dalam Angry Birds 1.5.1 penghujungnya ialah chapter 5 “Ham ‘Em High” …